ZZP Nederland

Contact

ZZP Nederland
Regattaweg 482
9731 NE Groningen
Nederland

+31 50 314 43 44

info@zzp-nederland.nl

www.zzp-nederland.nl

ZZP Nederland

Als grootste zzp-belangenbehartiger - 43.000 leden - proberen we belemmeringen en onduidelijkheden rondom ondernemerschap weg te nemen. Naast onze reguliere activiteiten doen wij dit door een actieve rol te spelen in ‘politiek Den Haag’.


  • B.H.J. (Bernhard) van Hamburg - Ambassadeur